Dr. Sztachó-Pekáry István – 07. egyéni választókerület

Dr. Sztachó-Pekáry István

07. egyéni választókerület

Elérhetőség:
Telefon:+36-20/952-2706
E-mail: [email protected]
Honlap: www.vacsikoz.hu

Életrajz

Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István a Kecskeméti Főiskola oktatója, okleveles gépészmérnök. Tudományos munkássága során kandidátusi fokozatot és habilitált doktori címet szerzett, ez idáig másfél-száz tudományos közleménye jelent meg nemzetközi és hazai szakfolyóiratokban. A Fidesz-szel szövetséges – Lezsák Sándor vezette – Nemzeti Fórum megyei elnökeként nyerte jelölését a 7. sz. egyéni választókörzetbe.

A Nemzeti Fórumon belül az oktatási munkacsoport munkájában vesz részt. Az oktatásban – azon belül a felsőoktatásban – szerzett tapasztalatai segítik képviselői munkáját. Mint az előző két ciklus Vacsi-köz –Külső-Bethlenvárosi városrész képviselője jól ismeri az itt lakók gondjait, problémáit. Jelenleg a legnagyobb figyelmet az út-és kerékpárút-építésekre, valamint a csapadékvíz-elvezetésre fordít. Kevés szabadidejében kertészkedik; magyar, német és angol nyelvű szépirodalmat olvas és rádiót hallgat.